TO:   FAX:  
FROM:   FAX:  
线路名称: 212加纳商务签证 天数:   1
成人价格: 元/人 儿童价格: 元/人
▲行程安排
第 1 天 加纳商务签证资料:
1.护照原件
2.近期两寸彩照3张
3.加方邀请信原件
4.加方公司企业代表(法人)护照复印件
5.加方营业执照复印件
6.中方派遣函原件(英文)
7.中方营业执照复印件加盖公章
8.委托书
▲服务标准
温馨提醒
联系人: 王立军             联系电话: 0391-2620013             联系传真: 0391-2619852